Nya VM Media är ett callcenter som brinner för försäljning. Vi drivs av att göra affärer och genomför dagligen tusentals säljsamtal med syfte att utöka, bibehålla och återvinna lönsamma kundrelationer.

Exempel på uppdrag

  • Work Image
  • Work Image
  • Work Image
  • Work Image

Om oss

Vi älskar försäljning

På Nya VM Media har vi alla en sak gemensamt, vi älskar försäljning. Vi triggas av att hitta kundens behov, bemöta invändningar och skapa en god och långsiktig relation. Vår framgång bygger på väl beprövade ord som erfarenhet, kunskap och tålamod. Oavsett om vi tar emot ett inkommande samtal, genomför ett säljsamtal eller administrera en rapport är vi alla en del av säljprocessen. Vi möter kunden och det kallar vi försäljning!

In- och utgående telefoni

Vi hjälper ditt företag med både in- och utgående telefonitjänster. Det som kännetecknar oss är att alla våra medarbetare är en del av säljprocessen oavsett om det handlar om ett kundtjänstärende eller ett rent försäljningsuppdrag.

Försäkringsförmedling

Vi har Finansinspektionens tillstånd att bedriva försäkringsförmedling på den svenska och norska marknaden. Vi samarbetar med ett flertal stora försäkringsbolag och gör det vi är bäst på. Vi säljer försäkringar!

Effektivt system

Ryggraden i vårt effektiva affärsflöde är vår tekniska plattform. Vi jobbar med ett effektivt system för hög bearbetningsgrad och marknadens mest driftsäkra dialer. Alla samtal kan spelas in och avlyssnas. Systemet är förutom ett verktyg för säljaren även ett hjälpmedel för våra coacher, vår kvalitetssäkring och vår interna och externa rapportering av nyckeltal.

Kvalitet

Vi värnar om våra uppdragsgivares varumärken och säkerställer att våra samtal utförs på ett korrekt sätt och lever upp till god affärs ed. Detta gör vi genom en väl utvecklad kvalitetsprocess som är direkt mätbar. Tillsammans med våra kvalitetsutvecklare hjälper våra coacher säljarna genom medlyssning, kalibrering och utbildning.

Utbildning

Vi jobbar med kompetenshöjning! Försäljning är ett yrke som kräver träning för att du skall lyckas. Vi ger våra medarbetare ett utbildningspaket som visar vägen till framgång.

Kundmix

Vi arbetar på uppdrag av välkända varumärken och har en mix av försäljning mot befintliga - och nya kunder. Vi jobbar inom olika branscher och uppdragens karaktär skiljer sig åt. Vi har medarbetare som hanterar allt ifrån enklare säljuppdrag till säljare som jobbar med mer avancerad försäljning och rådgivning.

Resultat

Hela vår verksamhet bygger på målfokusering och resultat. Allt vi gör i vårt callcenter är mätbart i realtid. Detta ger våra kunder, medarbetare och ledning en trygg vardag.

Karriär

Brinner du för försäljning?

Vi söker kontinuerligt medarbetare med säljfokus. Vi välkomnar både dig med en gedigen CV och dig som kommer direkt från skolan. Nya VM Media erbjuder stimulerande och utmanande arbetsuppgifter på en arbetsplats med högt tempo, puls och glädje!

Är du intresserad?

Håll utkik efter våra annonser på bla ams.se eller skicka din ansökan till jobb@vmmedia.se.

Har du frågor, välkommen att ringa rekryteringsansvarig, tel 019-760 70 00.

Marketing

Exempel på roller hos oss

Säljare

Som säljare arbetar du med telefonförsäljning av tjänster och produkter för Nordiska ledande varumärken. Vi säljer bland annat telefoni, bredband, digital TV, försäkringar, banktjänster och abonnemang. Som säljare arbetar du hel- eller deltid.

Försäkringsförmedlare

Är du intresserad av bank- och finansiella tjänster? Hos oss har du möjlighet att arbeta som försäkringsförmedlare. Det innebär att du säljer sak- och personförsäkringar. För att få arbeta med detta krävs att du är utbildad och godkänd försäkringsförmedlare. Är du inte detta idag, erbjuder vi denna utbildning till säljare som är intresserad av att ta nästa steg i karriären.

Kvalitetsutvecklare

Har du förmågan att utveckla säljare? Våra kvalitetsutvecklare ansvarar för att lyssna på säljsamtal i syfte att kvalitetssäkra innehållet och hitta förbättringsområden som stärker våra säljares kompetens ytterligare. Rollen innebär att jobba med ett löpande förändringsarbete som leder till en ökad kundnöjdhet.

Coach

Har du förmågan att coacha fram resultat? Som försäljningscoach jobbbar du med resultat- och personalansvar för ett säljteam på ca 20 säljare. Coachens huvuduppgift är att genom individuell coachning leda sina säljare till de uppsatta målen både vad det gäller prestation, kvalité och arbetsmoral.

Ställföreträdande coach

Söker du större utmaningar? Är du intresserad av en coachtjänst är första steget att kvalificera sig till ställföreträdande coach. I denna roll kommer du lära dig alla de moment som ingår i coachtjänsten. Detta är en form av trainee tjänst som du har samtidigt som du arbetar som säljare.

Produktspecialist

Har du koll på läget? Kan du utbilda andra? För att lyckas som säljare krävs produktkunskap. På Nya VM Media säljer vi många kvalificerade tjänster och produkter. För att vi hela tiden skall uppdatera och förbättra vår produktkunskap finns ett antal produktspecialister vars ansvar är att vara 100% uppdaterade och pålästa gällande produkten eller tjänsten. De är även produktspecialisten som ansvarar för att produktutbilda övriga säljare.

Kvalitetsprocess

Kvalitet i alla led!

Kvalitet är för oss ett nyckelord. Vi värnar om våra uppdragsgivares varumärken och säkerställer så att våra samtal utförs på ett korrekt sätt och lever upp till god affärsed. Detta gör vi genom en väl utvecklad kvalitetsprocess som är direkt mätbar. Nedan beskriver vi delar av vårt arbete.

Kvalitet

Vårt kvalitetsarbete

Ljudfilslyssning

Våra kvalitetsutvecklare säkerställer att samtalen är korrekta. Vi bestämmer tillsammans med våra uppdragsgivare hur stor andel av antalet ordersamtal som skall lyssnas på dagligen. Vi lyssnar både på hela säljsamtal och accept.

Stickprov

Vi genomför dagligen tusentals samtal. För att kunna hålla en jämn kvalitet tar vi löpande stickprov på samtliga medarbetare för att säkerställa kvaliteten i samtalen.

Medlyssning

Coacherna medlyssnar löpande på våra säljare för att främja utvecklingsarbetet och resultatet på de olika kampanjerna. Detta är ett sätt att säkerställa såväl kompetens- som kvalitetsnivå.

Kundtjänst

En viktig del i kvalitetsarbetet är att mäta antalet inkomna samtal till kundtjänst och vilken karaktär det är på frågeställningarna. Genom att ha täta avstämningar mellan de olika avdelningarna kan vi enkelt göra förtydliganden och eventuella justeringar i säljsamtalets upplägg.

Kalibrering

Våra coacher genomför löpande kalibreringar med sina säljteam. Detta för att lyfta upp exempel på både bra och dåliga samtal samt utveckla säljsamtalets olika delar. Detta är ett uppskattat inslag i säljarnas personliga utveckling och det främjar självklart även kvaliteten i samtalen.

Produktutbildning

Alla våra säljare genomgår produktutbildning innan de börjar jobba på ett nytt projekt eller kampanj. I starten av ett uppdrag eller vid förändringar i kampanjen är det ofta uppdragsgivaren som utbildar. De löpande utbildningarna genomförs av våra produktspecialister.

Produktspecialister

För att lyckas som säljare krävs produktkunskap. På Nya VM Media säljer vi många kvalificerade tjänster och produkter. För att vi hela tiden skall uppdatera och förbättra vår produktkunskap finns ett antal produktspecialister vars ansvar är att vara 100% uppdaterade och pålästa gällande produkten eller tjänsten. Det är även produktspecialisten som ansvarar för att produktutbilda övriga säljare.

Manus

När vi startar ett nytt uppdrag så tar vi alltid fram ett samtalsmanus eller stolpmanus tillsammans med våra uppdragsgivare. Detta utgör stommen i samtalet och talar om vilka affärsregler som gäller. Att ständigt förändra och förbättra detta är ett led i kvalitetsutvecklingen. Dock är det viktigt att inse att alla säljare är olika individer och lägger upp samtalen på olika sätt.

Inspelningsmanus

Inspelningsmanuset är den del i samtalet där acceptet spelas in. Detta ses som ett muntligt avtal. Här är det viktigt att vi tillsammans med uppdragsgivaren säkerställer vilken information som skall framgå.

Om oss

Om Nya VM Media

Nya VM Media har sedan starten 1992 genomfört miljontals säljsamtal med fokus på att leverera kvalitativ och personlig försäljning. Sedan 2011 är vi en del av Alektum Holding, en av Europas ledande koncerner inom konsumentinkasso.

Vi agerar som en målfokuserad och kreativ partner som sätter stort värde på den personliga relationen. Vi jobbar med välkända varumärken och bearbetar den Svenska marknaden från vårt callcenter i Örebro och Göteborg samt den Norska marknaden från vårt callcenter i Tönsberg. Våra huvudområden är telefonförsäljning, försäkringsförmedling och kundtjänst

Nya VM Media är medlemmar i Sveriges Callcenterförening KONTAKTA och lyder under Finansinspektionens tillsyn då vi är fristående försäkringsförmedlare.

För mer information om hur vi arbetar, kontakta oss på; 019 – 760 70 00.

Nya VM Media

Våra tjänster

På Nya VM Media har vi alla en sak gemensamt, vi älskar försäljning! Vi triggas av att hitta kundens behov, bemöta invändningen och skapa en god och långsiktig relation. Vår framgång bygger på väl beprövade ord som erfarenhet, kunskap och tålamod. Oavsett om vi tar emot ett inkommande samtal, genomför ett säljsamtal eller administrera en rapport är vi alla en del av säljprocessen. Vi möter kunden och det kallar vi försäljning! Nedan beskriver vi vår tjänsteportfölj.

Telefonförsäljning

Vi vågar påstå att vi är en av de bästa aktörerna på den Svenska marknaden när det gäller försäljning mot konsumentmarknaden. Vi jobbar med försäljning inom flera olika branscher och har erfarenhet av både enkel och mer avancerad försäljning och rådgivning. Vi säljer bland annat tidningar, lotter, TV, telefoni och bredbandsabonnemang. Efter många års erfarenhet inom den finansiella sektorn har vi utvecklats till en stark kanal gällande förmedling av lån, försäljning av korttjänster samt försäkringsrelaterade produkter. Vi jobbar även mot företagsmarknaden där vi hjälper våra kunder att effektivisera deras säljprocess genom att kartlägga marknaden, hitta prospekt, boka säljbesök, bjuda in till olika event eller helt enkelt sälja deras produkter eller tjänster via telefon.

Försäkringsförmedling

Vi är fristående försäkringsförmedlare! Nya VM Media är ett av få callcenter som har tillstånd av Finansinspektionen att bedriva försäkringsförmedling. I samarbetet med försäkringsbolagen gör vi det vi är bäst på. Vi säljer försäkringar. Vi arbetar med försäljning och rådgivning inom försäkringsklasserna sak och person. Några exempel på uppdrag är förmedling av hem- och fritidsförsäkringar, bil- och cykelförsäkringar, olycksfallsförsäkring, låneskydd, kontoskydd samt olika tilläggsförsäkringar.

Kundtjänst

Vi erbjuder dig en ökad tillgänglighet och ökad service! Vårt callcenter svarar när det ringer och anpassar tjänsten till just era behov. Vi jobbar med kundtjänstlösningar som telefonpassning, växeltjänster och kundtjänstärenden. Vi har stor erfarenhet av winnback, välkomstsamtal, produktinformation, bokningsservice, svarstjänster och ärendehantering.

Försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling

Nedan följer information om Nya VM Media AB och förmedlingen av er försäkring. Försäkringsförmedlaren är registrerad som fristående försäkringsförmedlare hos Bolagsverket. Registreringen kan kontrolleras via Bolagsverket. Ansvarig tillsynsmyndighet för försäkringsförmedlaren är Finansinspektionen. Finansinspektionen kan på begäran lämna upplysningar om en anställd hos förmedlaren har rätt att förmedla försäkringar samt om denna rätt är begränsad till en viss typ av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

Försäkringsförmedlaren erhåller löpande under projektet ersättning och provision från uppdragsgivarna för varje såld försäkring. Ersättningen betalas av uppdragsgivaren och grundas på summan av kundernas premieinbetalningar. Erhållen ersättning motsvarar ca 300 kr per såld försäkring.

Försäkringsförmedlaren har erforderlig ansvarsförsäkring tecknad hos Svedea Specialförsäkringar, Box 3489, 103 69 Stockholm tel. 0771-169199, e-post skadorforetag@svedea.se.

Klagomål som inkommer behandlas av klagomålsansvarig. Klagomålsansvarig på Nya VM Media AB, är Visar Demaku, tel. 019- 760 70 60. Vägledning i klagomålsärenden mot försäkringsförmedlaren, kan fås av Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå samt av den kommunala konsumentvägledningen.

Vid tvist med försäkringsförmedlaren, finns möjlighet att få tvisten provad av Allmänna reklamationsnämnden eller av domstol.

Kontakta oss

Här finns vi:

Map

Nya VM Media (HK), Örebro
Skomaskinsgatan 2
702 27 Örebro

Tel: 019-760 70 00
Fax: 019-760 70 70
Email: info@vmmedia.se

Nya VM Media, Göteborg
NilsEricsonsgata 17
404 23 Göteborg
Tel: 019-760 70 00

Nya VM Media, Norrköping
St Persgatan 95
602 33 Norrköping
Tel: 019-760 70 00

Nya VM Media, Norge
Nedre Langgate 20
3126 Tønsberg
Tel: 019-760 70 00

Följ oss:

Kontakt:

   


Om vi ringt dig är sannolikheten stor att du är kund hos någon av våra uppdragsgivare!
Nya VM Media är ett callcenter som på uppdrag av etablerade företag ringer privatpersoner och företag på den Svenska och Norska marknaden. Om din presentatör visar nummer 019-769 91 90 är det vi som har ringt.

Ca 80% av de privatpersoner vi kontaktar är idag kund hos någon av våra uppdragsgivare. Med anledning av detta omfattas inte dessa samtal av NIX (se vidare www.nix.nu). I de fall vi arbetar med så kallad nykundsbearbetning, dvs bearbetar privatpersoner som inte har någon tidigare relation med vår uppdragsgivare, ringer vi ej hushåll som är registrerade i NIX registret. Vill du registrera dig i NIX ringer du 020-27 70 00. Nya VM Media följer de etiska regler som Direktmarknadsnämnden och Sveriges Callcenterförening arbetat fram för telemarketingföretag. När det gäller tekniken använder vi oss av en så kallad dialer som ringer upp kunder automatiskt. Om vi får problem med denna kan det bli problem med framkopplingen. Effekten blir vad man brukar kalla ”tyst” i luren. Om detta skulle inträffa mer än en gång är vi tacksamma om ni kontaktar oss. Om ni inte vill bli uppringd igen, maila ert telefonnummer inklusive riktnummer till info@vmmedia.se. Vi tar då bort er ur vårt system inom 24 timmar.